Några smakprover på lister mm.

BASTUPANEL i Al, Asp eller Gran
13*70
13*95

 

SPÅRPANEL i Fur eller Gran
13*95

 

ASP
22*70 mm hyvlat till sittlavar i bastu.
PANEL I ASP OCH AL
15*70 mm

SLÖJDVIRKE I ALM
Tjocklek: 50,75 och 100mm
Bredd: 150-650mm
Längd: 2-3m
Sågat 2012 torkat och förvarats under tak

STENFOTSBRÄDA
45*145
45*195

STENFOTSLIST
70*95

KLÄDSELREBB
28*56

DUBBEL PÄRLSPONT
13*120

BRÖSTLIST
28*70

FODER
21*95

FODER
12*70

GOLVLIST
21*70

GOLVLIST
21*145

TAKLIST
21*95

TAKLIST
21*70

TAKLIST
9*56

TAKLIST
19*45

TAKLIST
21*70

 

UTVÄNDIG KLÄDSELREBB

HATTPROFIL
22*45

UTVÄNDIG KLÄDSELREBB

MED FASADE FÖRN
22*45

UTVÄNDIG KLÄDSELREBB

HATTPROFIL
22*57