Några smakprover på lister mm.

BASTUPANEL i Al, Asp eller Gran
13*70 mm
13*95 mm

 

SPÅRPANEL i Fur eller Gran
13*95 mm
Spårpanel GRAN
14*95 mm 
Spårpanel FURA
14*70 mm 

 

ASP
22*70 mm hyvlat till sittlavar i bastu.
PANEL I ASP OCH AL
15*70 mm

SLÖJDVIRKE I ALM
Tjocklek: 50,75 och 100 mm
Bredd: 150-650 mm
Längd: 2-3m
Sågat 2012 torkat och förvarats under tak

STENFOTSBRÄDA
45*145 mm
45*195 mm

STENFOTSLIST
70*95 mm

KLÄDSELREBB
28*56 mm

DUBBEL PÄRLSPONT
13*120 mm

BRÖSTLIST
28*70 mm

FODER
21*95 mm

FODER
12*70 mm

GOLVLIST
21*70 mm

GOLVLIST
21*145 mm

TAKLIST
21*95 mm

TAKLIST
21*70 mm

TAKLIST
9*56 mm

TAKLIST
19*45 mm

TAKLIST
21*70 mm

UTVÄNDIG KLÄDSELREBB

HATTPROFIL
22*45 mm

UTVÄNDIG KLÄDSELREBB

MED FASADE HÖRN
22*45 mm

UTVÄNDIG KLÄDSELREBB

HATTPROFIL
22*57 mm