Bakgrundshistoria om företaget:

 

  • Slättholmens såg & trä startade 1966 av Stig Andreasson på ett gammalt cirkelsåg, detta var ett sidoprojekt till Stigs dåvarande arbete.
  • 1970 Export av emballagebrädor till Storbritanien i större skala, nu införskaffas ett automatsåg.
  • 1974 sätts första hyveln i bruk.
  • 1976 Legohyvling till ett större sågverk, börjar hyvla gamla lister etc.
  • 1986 Ett bandsåg och en paketläggare tas i bruk.
  • 1998 Modanisering av hyvel med inmatning osv.
  • 2005 Tillverkning av specialemballage, badtunnor & rundbastu.
  • 2009 I dag är vi 3 heltidsanställda och en halvtidsanställd.
  • 2014 I dag driver vi företaget själva och har ingen fastanställd.